Innowacyjne płatności z pomocą e-toll

 

E-toll to system elektronicznego pobierania opłat drogowych, który ma zastąpić obecny system winiet. W ramach e-toll drogowcy mają umożliwiony dostęp do danych osobowych kierowców, którzy przekraczają granicę polskiego terytorium.

Urządzenia e-toll

Kierowcy będą musieli posiadać tzw. urządzenie rejestrujące przekroczenie granicy, które będzie wykorzystywać GPS do monitorowania ruchu pojazdów. E-toll ma na celu usprawnienie ruchu drogowego w Polsce, a także zmniejszenie korków na drogach. System ma także pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach, ponieważ łatwiej będzie monitorować ruch pojazdów. Wśród wad e-toll wymienia się przede wszystkim koszty, które będą musieli ponosić kierowcy. Urządzenie rejestrujące przekroczenie granicy będzie kosztować około 100 złotych, a opłaty drogowe wzrosną o około 20%. Ponadto wiele osób obawia się, że system będzie wykorzystywany do nadzoru kierowców, a także że będzie on łatwy do obejścia.

System elektronicznych płatności e-toll

E-toll nie będzie obowiązkowe, ale kierowcy, którzy nie będą chcieli korzystać z systemu, będą musieli płacić wyższe opłaty drogowe. E-toll to system elektronicznej płatności za przejazd autostradami w Polsce. Aby korzystać z autostrad płatnych drogą elektroniczną, wystarczy posiadać urządzenie do obsługi systemu (transponder lub telefon komórkowy z aplikacją) i konto w systemie. Opłata jest naliczana zgodnie z przebytej trasą i rodzajem pojazdu. Na stronie głównej systemu można zarejestrować konto, pobrać aplikację na telefon komórki lub zamówić transponder. Aby korzystać z e-toll, należy mieć aktywne konto w systemie. Konto można założyć na stronie głównej systemu (https://etoll.gov.pl/). Wymagane jest podanie adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL). Po zarejestrowaniu konta, należy dokonać jego aktywacji, klikając w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.

Konto e-toll

Aby korzystać z e-toll, należy mieć aktywne konto w systemie oraz urządzenie do obsługi systemu (transponder lub telefon komórkowy z aplikacją). Wymagane jest podanie adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL). E-toll to system elektronicznego pobierania opłat drogowych, który obowiązuje w Polsce od 2017 roku. System umożliwia płacenie za przejazd autostradami i dróg ekspresowych za pomocą specjalnego urządzenia, które należy zamontować w pojeździe. Urządzenie jest aktywowane przez kupno karty sim oraz opłacenie miesięcznego abonamentu.