Porównanie Windows 10 Pro i Home - jakie są różnice?

Porównanie Windows 10 Pro i Home – jakie są różnice?

Wsparcie techniczne

Windows 10 Pro i Home różnią się pod względem wsparcia technicznego. Windows 10 Pro oferuje zaawansowane wsparcie, w tym obsługę protokołu Domain Join i Windows Information Protection. Umożliwia to administratorom sieci uzyskanie większej kontroli i bezpieczeństwa sieci. Windows 10 Home nie oferuje żadnego wsparcia technicznego.

Funkcje biznesowe

Windows 10 Pro oferuje wiele funkcji biznesowych, takich jak: Hyper-V, Remote Desktop, Group Policy i BitLocker. Te funkcje są przydatne dla użytkowników biznesowych, którzy potrzebują dodatkowych zabezpieczeń i funkcji zarządzania. Windows 10 Home nie oferuje wszystkich tych funkcji, z wyjątkiem Remote Desktop.

Budżet

Kolejną różnicą między Windows 10 Pro i Home jest budżet. Windows 10 Pro kosztuje około 300 dolarów, podczas gdy Windows 10 Home kosztuje około 150 dolarów. Dla wielu osób te różnice w cenie są wystarczające, aby wybrać Windows 10 Home.

Ustawienia

Windows 10 Pro oferuje obszerniejsze ustawienia systemu, w tym możliwość personalizacji i zarządzania ustawieniami systemu. Windows 10 Home ma mniej zaawansowanych opcji konfiguracji systemu, w tym ograniczoną ilość opcji personalizacji.

Funkcje sieciowe

Windows 10 Pro zapewnia zaawansowane funkcje sieciowe, w tym możliwość konfiguracji sieci wirtualnych i tworzenia sieci domowych. Umożliwia to użytkownikom tworzenie i zarządzanie sieciami bez konieczności posiadania lokalnego sprzętu sieciowego. Windows 10 Home nie oferuje tych funkcji.

Udostępnianie plików

Windows 10 Pro oferuje zaawansowane funkcje udostępniania plików i drukowania. Oznacza to, że użytkownicy mogą udostępniać pliki i drukować pomiędzy urządzeniami różnych użytkowników bez konieczności tworzenia dodatkowych kont użytkowników. Windows 10 Home ma ograniczone możliwości udostępniania plików i drukowania.

Usługi chmury

Windows 10 Pro oferuje pełne wsparcie dla usług chmury, w tym dostęp do aplikacji chmury oraz synchronizację plików. Użytkownicy mogą korzystać z usług takich jak OneDrive, SharePoint i Office 365. Windows 10 Home nie oferuje pełnego wsparcia dla usług chmury.

Zabezpieczenia

Windows 10 Pro oferuje lepsze zabezpieczenia, w tym Windows Defender, a także możliwość skonfigurowania i zarządzania funkcjami zabezpieczeń. Windows 10 Home ma domyślne zabezpieczenia, ale nie ma możliwości skonfigurowania ich za pomocą Group Policy.

Funkcje wyszukiwania

Windows 10 Pro zapewnia zaawansowane funkcje wyszukiwania, w tym wyszukiwanie tekstów, obrazów, aplikacji i plików. Można również skonfigurować wyszukiwanie lokalne i udostępnione. Windows 10 Home ma mniej zaawansowane funkcje wyszukiwania.

Uaktualnienia

Windows 10 Pro oferuje lepsze uaktualnienia systemu, w tym możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych wariantów – wersji wydania bieżącego lub wersji wydania zaawansowanego. Windows 10 Home ma ograniczone uaktualnienia systemu i nie ma możliwości wyboru wariantu.

Komunikacja

Windows 10 Pro oferuje zaawansowane funkcje komunikacji, w tym Microsoft Teams i Skype for Business. Użytkownicy mogą zorganizować spotkania online i wideo oraz udostępniać pliki i dokumenty. Windows 10 Home ma ograniczone możliwości komunikacji.

Podsumowanie

Różnice między Windows 10 Pro i Home są wystarczające, aby uczynić jasny wybór między nimi. Windows 10 Pro jest odpowiedni dla użytkowników biznesowych, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji i wsparcia technicznego, podczas gdy Windows 10 Home jest odpowiedni dla użytkowników domowych, którzy szukają tańszej opcji z podstawowymi funkcjami.