Obsługa informatyczna

Usprawnij operacje dzięki standaryzacji – obsługa informatyczna 

Jedną z głównych korzyści wynikających z posiadania solidnej strategii zarządzania usługami IT jest to, że pomaga ona usprawnić przepływy pracy biznesowej poprzez standaryzację praktyk i narzędzi. Standaryzacja procesów, narzędzi i zasad w całej organizacji ułatwia komunikację i współpracę różnych jednostek biznesowych. To z kolei pomaga firmie zaoszczędzić czas i pracę, zwiększając elastyczność biznesową.

Popraw skalowalność

Skalowalność jest często wyzwaniem dla firm. Zdolność do zwiększania zasobów w celu zaspokojenia popytu lub minimalizacji zużycia w celu kontrolowania kosztów jest często kluczem do zachowania konkurencyjności przy jednoczesnym unikaniu wpływu na świadczenie usług. Rozwiązania oparte na chmurze są często niezwykle pomocne w poprawie skalowalności, ponieważ umożliwiają organizacjom dodawanie lub usuwanie zasobów IT w razie potrzeby.

Jednak do stworzenia prawdziwej skalowalności potrzeba czegoś więcej niż tylko rozwiązania w chmurze. Ważne jest również, aby organizacja dysponowała skalowalnymi procesami i procedurami, aby jak najefektywniej wykorzystywać swoje zasoby IT.

Na przykład, jedna z lokalnych agencji rządowych, gdy stanęła przed koniecznością stworzenia „złotego rekordu” w celu zaplanowania procesu onboardingu w celu włączenia innych agencji stanowych do swojego programu ITSM, zwróciła się o pomoc. Firma ustanowiła proces przechwytywania popytu skoncentrowany na zakresie, definicji procesu, ustalaniu priorytetów i skalowalności. Pomogło to w łatwiejszym wdrażaniu dodatkowych agencji i zwiększeniu skalowalności ich procesów IT w dłuższej perspektywie.

Zwiększ efektywność

Narzędzia informatyczne od dawna są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wydajność we wszelkiego rodzaju organizacjach. Jednak gdy organizacja ma rozległą, nieplanowaną listę zasobów i zasobów IT bez jasnej strategii integracji ich z operacjami biznesowymi, może wystąpić wiele zamieszania i nieefektywności. IT pomaga firmom:

  • Racjonalizować wykorzystanie zasobów IT;
  • Śledzić, jakie zasoby są potrzebne do określonych procesów; oraz
  • Usprawnić ich zasoby IT i przepływy pracy, aby uzyskać większą wydajność.

Jeden z lokalnych urzędów państwowych miał problemy ze standaryzacją swoich procesów ITIL, ponieważ nie miał możliwości śledzenia ani śledzenia zmian. Czasy rozwiązywania problemów IT były długie, a ich systemy raportowania nie wystarczały do zaspokojenia potrzeb urzędu.