zakładanie spółek

Zakładanie spółek – spółka komandytowa, czy warto rozważyć jej założenie ?

Taka spółka ma niewielki kapitał, a także jest łatwo ją rozwiązać. Dlatego odpowiedź brzmi tak, warto jest zastanowić się nad tym, czy założyć spółkę komandytową. Podsumowując, warto jest zastanowić się nad zakładaniem spółki komandytowej, bowiem jest to spółka, która jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Bierze się to stąd, że taka spółka posiada wspólnika, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za długi spółki. Ponadto taka spółka ma niewielki kapitał, a także jest łatwo ją rozwiązać. Warto jest zastanowić się nad tym, czy spółka komandytowa się opłaca.

Zakładanie spółek – spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, która łączy w sobie elementy spółki jawnej (spółki komandytowej) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentują właściciele akcji, którzy mogą uczestniczyć w jej prowadzeniu, natomiast spółkę komandytową prowadzą komplementariusze. Więcej na: https://anowak.com.pl/zakladanie-spolek/

W przeciwieństwie do wielu innych spółek, w spółce komandytowo-akcyjnej współwłaścicielami mogą być osoby prawne. Spółka komandytowo-akcyjna może być wykorzystana w następujących przypadkach: gdy spółka ma być reprezentowana przez osoby prawne – wówczas akcje przysługują osobom prawnym, a komplementariusze są osobami fizycznymi gdy wspólnicy nie chcą brać pełnej odpowiedzialności za spółkę – wówczas komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za długi spółki, a wspólnicy, którzy są akcjonariuszami, ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Jakie są wymagania wobec osób chcących założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Wspólnicy komandytowi mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. Osoby prawne nie mogą być komplementariuszami. W przypadku wspólników-akcjonariuszy wymagania wobec nich są takie same jak w przypadku spółki akcyjnej, czyli muszą być pełnoletnie i pozbawione przeciwwskazań do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zakładanie spółki – co w przypadku wspólników, komplementariuszy 

W przypadku wspólników-komplementariuszy wymagania wobec nich są takie same jak wobec spółki komandytowej, czyli muszą być pełnoletnie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

Osoby, które chcą założyć spółkę komandytowo-akcyjną, muszą wnieść wkład ustalony w umowie spółki. Wkład taki może być wniesiony jako środki pieniężne, środki trwałe, środki obrotowe, przysługi. Wkłady mogą być także wniesione przez osoby trzecie. 

Spółka komandytowo-akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100.000 zł. Wkłady komplementariuszy muszą wynosić co najmniej 5% wartości kapitału zakładowego.