transmisyjny mikroskop elektronowy

Przygotowanie próbek – transmisyjny mikroskop elektronowy 

W przeciwieństwie do tego przygotowanie próbki TEM jest dość złożoną i żmudną procedurą, którą z powodzeniem mogą wykonać tylko przeszkoleni i doświadczeni użytkownicy. Próbki muszą być bardzo cienkie, możliwie płaskie, a technika przygotowania nie powinna wprowadzać do próbki żadnych artefaktów (takich jak osady czy amorfizacja). Opracowano wiele metod, w tym elektropolerowanie, polerowanie mechaniczne i frezowanie skupioną wiązką jonów. Do mocowania próbek TEM służą dedykowane siatki i uchwyty.

SEM vs TEM: Różnice w działaniu

Oba systemy EM MikroskopElektronowy.pl różnią się także sposobem obsługi. SEM zwykle używają napięć przyspieszających do 30 kV, podczas gdy użytkownicy TEM mogą ustawić je w zakresie 60–300 kV. Powiększenia oferowane przez TEM są również znacznie wyższe w porównaniu do SEM. Użytkownicy TEM mogą powiększyć swoje próbki ponad 50 milionów razy, podczas gdy w przypadku SEM jest to ograniczone do 1-2 milionów razy.

Jednak maksymalne pole widzenia (FOV), jakie mogą osiągnąć SEM, jest znacznie większe niż TEM, co oznacza, że użytkownicy TEM mogą obrazować tylko bardzo małą część swojej próbki. Podobnie głębia ostrości systemów SEM jest znacznie większa niż w systemach TEM. Ponadto sposób tworzenia obrazów różni się w obu systemach. W SEM próbki są umieszczane na dnie kolumny elektronów, a elektrony rozproszone (wstecznie lub wtórne) są wychwytywane przez detektory elektronów. Fotopowielacze są następnie wykorzystywane do konwersji tego sygnału na sygnał napięciowy, który jest wzmacniany w celu utworzenia obrazu na ekranie komputera.

Próbki

W mikroskopie TEM próbka znajduje się na środku kolumny. Przesyłane elektrony przechodzą przez nią i przez szereg soczewek pod próbką (soczewki pośrednie i soczewki projektora). Obraz jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie fluorescencyjnym lub za pośrednictwem kamery ze sprzężeniem ładunkowym (CCD) na ekranie komputera. Należy wspomnieć o jeszcze jednej technice mikroskopii elektronowej, będącej połączeniem TEM i SEM, a mianowicie skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM). Można go zastosować w obu systemach, ale jego pełne możliwości ujawniają się po zastosowaniu do narzędzia TEM.

Ogólnie rzecz biorąc, TEM są bardziej złożone w obsłudze. Użytkownicy TEM wymagają intensywnego szkolenia, zanim będą mogli je obsługiwać. Przed każdym użyciem należy wykonać specjalne procedury, obejmujące kilka kroków, które zapewniają idealne ustawienie wiązki elektronów. W powyższej tabeli możesz zobaczyć podsumowanie głównych różnic między SEM a TEM.